jump to navigation

LAKNAT KE ATAS BANGSA ISRAEL – berjuanglah kita dengan cara apa sekalipun untuk selamatkan Gaza Palestina Januar 8, 2009

Posted by paripurna in antitesis.
Tags: , , ,
add a comment
SERANGAN BANGSA LAKNAT ISRAEL TERHADAP ISLAM DI GAZA, PALESTINA ADALAH BUKTI BETAPA MEREKA ADALAH HEWAN KAFIR YANG TERKUTUK LAGI KEJI.

Laknatlah ke atas Israel dan para pengikutnya.

Grafiti kejam „star of david“ dilakukan oleh tentera saliblis Israel di permukaan tanah dipenuhi tumpahan darah saudara Muslim Gaza, di mana kompleks rumah yang mempunyai hampir 250 penduduk tumbang dan hancur sepenuhnya bersama para penduduknya.

Al=Fatihah buat para syuhada dan kutukan laknat buat saliblis Yahudi.

Al Quran : (17) Al Israa’ : Ayat 4-8

Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”. Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.

Al Quran : (5) Al Maa’idah : Ayat 78-81

Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.

Al Quran : (2) Al Baqarah : Ayat 83-86

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.

Al Quran : (5) Al Maa’idah : Ayat 70-71

Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Blogged with the Flock Browser
Advertisements

SALAM MAAL HIJRAH 1430, dan SELAMAT TAHUN BARU 2009 Dezember 31, 2008

Posted by paripurna in metafora.
Tags: , ,
add a comment
Situs ANADIPLOSIS merakamkan SALAM MAAL HIJRAH 1430 dan Selamat Tahun Baru Masehi 2009 buat semua pembaca, pemari, pengunjung, wisatawan, pemerhati, peneliti, pendatang mahu pun sesiapa sahaja yang menghadirkan diri ke situs ini semoga di tahun nan baru ini menderulah kita buat dunia berada dalam sejahtera dan aman sentosa.

Untuk itu bagi menyeru kebangkitan umat maka dengan ini situs ANADIPLOSIS menentang dan mengecam perbuatan-perbuatan tidak bertamadun Israel terhadap Palestine yang telah berlaku berabad-abad; dan di akhir perjalanan 2008 Israel sekali lagi menjadi negara pembunuh umat manusia yang tidak berdosa dan menjadi satu-satunya negara barbarian yang masih ada dalam dunia penuh tamadun.

Menentang kekejaman, kejahatan dan kezaliman Israel adalah amanah buat seluruh penduduk bumi yang beriman kepada ALLAH dan Rasul-Nya.

Sekian, wassalam

SELAMAT bersama dengan ANADIPLOSIS

Blogged with the Flock Browser